اطلاعیه ها

دعوت به همكاري
يك شركت معتبر تعميرات نيروگاهي مستقر در جنوب كشور در نظر دارد نيروي انساني مورد نياز خود را از بين داوطلبين آقا، در مقاطع كارداني و كارشناسي و از طريق آزمون كتبي و مصاحبه حضوري جذب نمايد.از خدمات پذيرفته شدگان پس از طي مراحل اداري ، سپردن تعهد محضري و گذراندن دوره‌هاي آموزشي استفاده خواهد شد .

كاردانی (نفر)ـ

كارشناس (نفر)ـ

رشته دانشگاهي

رديف

29

28

مكانيك(كليه گرايش‌ها)ـ

1

-

3

مهندسي صنايع

2

6

3

مهندسي برق

3

7

-

شيمي

4

-

2

كامپيوتر

5

نمایش نتیجه آزمون